FAQs

Frequently Asked Questions

Sigorta günümüzde lüks değil, bir ihtiyaç ve mecburiyet haline gelmiştir. Yaşamın her alanında karşılaşılabilecek olası risklere karşı önlem almak ve küçük primlerle büyük risklerin ekonomik sorumluluklarını azaltmak için sigorta yaptırılmalı.
Seyahat sigortası yolculuklarda ailenizi, konut sigortası siz tatildeyken evinizi, ve kasko arabanızı korur. Bu anlamda geleceğinizin en büyük yatırımıdır.
Sağlık sigortası ile en hayati sağlık sorunlarınızın bile daha rahat ve kolay bir şekilde üstesinden gelebilirsiniz. Dolayısı ile sigorta görünmeyen bir koruyucudur, güvencedir.

Kaza ve sonrasındaki onarımından kaynaklı aracın kaybettiği piyasa değeri trafik sigortasının konusudur. Eğer aracınıza kusurlu bir şekilde karşı taraf zarar vermişse onarım sonrası aracınızda oluşması muhtemel değer kaybının da hesaplanmasını karşı tarafın trafik sigortası şirketinden talep edebilirsiniz. Araçlarda onarım sonrası oluşan değer kaybının hesaplanması için araç yaşı, kilometresi gibi belirli kriterler göz önünde tutularak bir hesaplama yapılır. Hesaplama, Hazine Müsteşarlığı’nın belirlemiş olduğu formülasyona göre bağımsız bir eksper tarafından yapılır ve mağdur olan sürücüye nakit olarak ödenir. Her onarımdan geçen araç için değer kaybı tazminatı ortaya çıkmayabilir. Ayrıca geçmişte aynı noktadan hasar gören araçlar için de değer kaybı hakkı doğmaz.  

Kasko kaza olmaksızın yoldaki çakıl veya çukurdan kaynaklı olarak patlamış olan lastiğin ücretini yahut bir kaza dahi olsa olayda tek başına bir lastik hasarı var ise bu hasarı karşılamaz. Fakat genişletilmiş kaskoların hemen hemen hepsinde bu durumlarda ihtiyaç varsa lastik değişim hizmeti sağlanır.

 

Konut sigortası genel olarak ortak kullanım alanlarını kapsamaz ve bu alanlar ayrı bir poliçe ile sigortalanmalıdır. Sigortanızı yaptırırken ortak kullanım alanları için payınıza düşen tutarı da poliçenize ekletebilirsiniz.

Ayakta tedavi, hastanede yatmanın gerekmediği durumları kapsar. Doktor muayenesi ve ilaç masraflarını temel olarak karşılayan ayakta tedavi aynı zamanda tahlil, röntgen, MR, fizik tedavi, görüntüleme ve laboratuvar hizmetlerini de barındırabilir. Hastanede yatmayı gerektiren tedavilere ise yatarak tedavi adı verilir. Ayakta tedavi teminatına göre daha geniş kapsamı olan yatarak tedavi kapsamında ameliyat, yoğun bakım, evde bakım, hamilelik ve doğum gibi hizmetlerin teminatları da karşılanabilir.