Trafik Sigortası

Sık Sorulan Sorular

Trafik Sigortası motorlu taşıtın kusurlu olarak üçüncü şahıslara verdiği zararları karşılayan sigorta türüdür. Trafik Sigortası tazminat ile maddi zararları ve kazanın sebep olduğu tedavi giderleri, zarar gören kişilerin sakat kalması veya hayatını kaybetmesi durumunda kazada zarar görenin kişinin desteğinden mahrum kalanlara ödeme yapar.

Maddi Zararlar, Sağlık Giderleri, Sürekli Sakatlık ve Destekten Yoksun Kalma (ölüm) şeklindedir.

Trafik Sigortası yaptırmanız için araç sahibinin T.C. kimlik numarası ve araç plakası yeterlidir.

Etkilemektedir. Sigorta şirketleri Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik’te belirtilen basamak ve oranlara göre hasarsızlık indirimi veya prim artırımı uygulaması yapılır. İlk kez trafiğe çıkacaklar için dördüncü basamaktan prim uygulanır.

İşletenin sahip olduğu Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi veri tabanında kayıtlı bitiş tarihi en son poliçe dikkate alınır. Son poliçenin tespit edilemediği durumda, yeni poliçe 4. basamaktan düzenlenir.

Tarife Uygulama esasları hakkında yönetmelik çerçevesinde trafik sigortası primleri sigorta şirketlerince tavan fiyatı aşmama kaydıyla serbestçe tespit edilmektedir.

Trafik Sigortasında araç satışı olduğu zaman trafik sigortası yeni alıcıya devir olmaz. Araç sahibi mevcut poliçesini iptal ettirir ve kalan gün kadar prim iadesini alır. Yeni alıcı kendi adına aracın tescil tarihine göre yeni bir poliçe tanzim ettirir.

Sigorta yaptırdığınız araç ile üçüncü şahıslara kusurlu bir şekilde maddi veya bedeni olarak verdiğiniz zararları trafik sigortası limitleri kadar karşılar.

Teklif Alın

  Success! Your message has been sent to us.
  Error! There was an error sending your message.

  Trafik Sigortası

  Karayolları Trafik Kanunu tarafından yaptırılması zorunlu bir araç sigortası çeşidi olan trafik sigortası, hem araç sahibinin menfaatini hem de trafikteki diğer sürücülerin maddi olarak korumasını amaçlayan iki araç sigorta türünden biri olma özelliğini taşıyor. Trafik sigortası, ruhsat devri işlemlerinin hemen sonrasında yaptırılması gereken, aksi taktirde trafikte aracın bağlanmasına dahi neden olabilen çok önemli bir detayı teşkil ediyor. Yasalar tarafından belirlenen teminat bedelleri, tüm sigorta şirketleri için aynı olarak değerlendiriliyor.

  Zorunlu Trafik Sigortası Nedir?
  Trafikte oluşabilecek kazalarda, karşı tarafın maddi ve fiziksel zararlarını teminat altına alan trafik sigortası, son düzenlemelerle birlikte kanuni olarak geniş kapsamlı hükümler içeriyor. Hem araçların hem de araçlarda bulunan yolcuların güvenliğini ve zararlarını teminat altına alan araç trafik sigortası, olası bir kaza anında maddi ve manevi yükümlülüklerinizi üstleniyor. Maddi hasarlı kazalarda araç hasarlarını, yaralanma hallerinde hastane ve tedavi masraflarını, kazada ölüm olayı gerçekleşti ise limitleri önceden belirlenmiş ölüm tazminatlarını karşılayan zorunlu trafik sigortası, her yönüyle güvenlik sağlıyor. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre, trafiğe çıkmadan önce araçlar için yaptırılması zorunlu olan trafik sigortası, üçüncü şahısların maddi zararlarını güvence altına alıyor. Trafik sigortası, sigortalanan aracın hasarlarını karşılamıyor. Kendi aracınızın hasarlarını tazmin etmek amacıyla, zorunlu trafik sigortası dışında, dilerseniz isteğe bağlı olarak kasko sigortası yaptırabilirsiniz.

  Trafik Sigortası Nedir ve Neden Zorunludur?
  Araç trafik sigortası, karşı tarafa vereceğiniz zararları tazmin eden bir poliçe türü olma özelliği taşıyor. Bu yönüyle, trafiğe çıktığınız zaman herhangi bir kazaya sebebiyet vermeniz halinde, karşı tarafın zararlarının giderilmesini garanti altına alan trafik sigortası, kanunlar kapsamında bu nedenle zorunlu hale getiriliyor. Aracınızı trafiğe çıkarmadan önce trafik sigortasını yaptırmadığınız ya da süresi dolan sigorta poliçenizi yenilemediğiniz durumlarda, kanunen aracınızın trafikten men edilmesi söz konusu oluyor. Trafik sigortası bulunmayan araç, trafik tutanağı tutulması işleminin hemen ardından, trafikten alıkonuluyor ve otoparka çekiliyor. Bu durumda, aracınızın otoparkta kaldığı süre boyunca meydana gelen otopark ücreti, çekici ücreti gibi birçok ödeme kalemi veya zaman kaybı olarak olumsuz durumlarla karşılaşılıyor. Bu tür durumlarla karşı karşıya kalmamak ve kanuni olarak zor duruma düşmemek adına, trafik sigortanızın mutlaka yapılmış ve yenilenmiş olması büyük önem taşıyor.

  Zorunlu Trafik Sigortasının Teminatları Nelerdir?
  Sigorta şirketlerinin sunmuş olduğu trafik sigortası fiyat tekliflerinde, poliçede verilecek olan teminat ve limitlerinin standart olarak görülmesi dikkat çekiyor. Zira, zorunlu trafik sigortası teminatları ve limitleri, Hazine Müsteşarlığı tarafından belirleniyor. Ancak, sigorta şirketleri arasındaki fiyatlar ve ödeme koşullarında farklılık, sigorta şirketlerinin kendi satış politikalarına bağlı olarak düzenleniyor. Poliçeler oluşturulurken, trafik sigortası yaptırılacak olan aracın modeli, markası ve üretim yılı gibi birçok etken, sigorta fiyatlarını belirleyici etkenler arasında yer alıyor. Aracın sürücüsünün hasar geçmişi ve trafik sicili gibi diğer önemli detaylar da trafik poliçe fiyatlarını belirliyor. Sigorta yaptırılacak olan aracın herhangi bir kaza yapması halinde verilecek teminatları şu üç başlık altında sıralamak mümkün:

  Kaza başına verilen tedavi ve vefat teminat bedeli,
  Kişi başı tedavi ve vefat teminat bedeli,
  Araç ve kaza başına verilecek maddi hasar teminat bedeli.
  Bu üç başlık altında verilen teminatlar, kazanın ortaya çıkaracağı tabloya göre uygulanıyor. Maddi hasarlı ya da fiziki hasarlı kaza durumlarında, kazanın tespit durumuna göre uygulanacak teminatlar ve hasar tazmini devreye giriyor.