Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları

Sık Sorulan Sorular

Tamamlayıcı sağlık sigortaları; yatarak ve ayakta tedavi teminatından oluşur. Tamamlayıcı sağlık sigortasında sadece 15TL’lik katkı payı ödenir geriye kalan bütün masraflar sigorta kapsamında karşılanır.

SGK’lılar özel hastanelerden hizmet aldığında SGK ücretinin bir kısmını SGK karşılamakta, kalan kısmı ise sigortalı ödemektedir. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’da tam olarak bu durumda devreye girmekte ve sigortalıya kalan kısmını teminat altına almaktadır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası her ne kadar isteğe bağlı bir sigorta olsa da oldukça gereklidir. Çünkü SGK’lılar özel hastanelerden hizmet aldığında SGK ücretin belli bir kısmını karşılar. Kalan kısmı ise sigortalı ödemek durumundadır. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’da bu durumda devreye girmekte ve hastanede sıra beklemeden, rahatsızlığınızı ertelemeden ve fark ücret ödemeden hizmet almanızı sağlamaktadır.

0-80 yaş arası SGK’lı olan herkes tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilir. Buradaki ön koşul SGK’nın aktif olmasıdır.

Diş tedavileri sgk kapsamında olmadığı için, tamamlayıcı sağlık sigortasının teminatları arasında bulunmamaktadır. Ancak sigorta şirketleri diş poliklinikleri ile özel anlaşmalar yaparak müşterilerine farklı diş tedavi hizmeti sağlayabilmektedir.

Tamamlayıcı Sağlık sigortası doğum teminatı ayakta tedavi teminatı ile beraber, ek prim ödemek koşulu ile poliçeye eklenebilen bir temianattır. Poliçe şartlarında belirtilen bekleme süresini doldurulduktan sonra gebelik ve doğum ile ilgili masraflarınız sigorta şirketi tarafından karşılanır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK ve tercih edeceğiniz sigorta şirketi ile anlaşması olan birçok özel sağlık kurumunda geçerlidir.

Tamamlayıcı sağlık sigortasını, internet üzerinden teklif alarak ya da DS Sigorta’inın +90 212 347 82 10 bilgi ve destek hattını arayarak satın alabilirsiniz.

Teklif Alın

  Success! Your message has been sent to us.
  Error! There was an error sending your message.

  Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

  Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanan sağlık güvencesine ilave olarak tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak sağlık hizmeti alırken seçenekleri genişletir. Böylece SGK tarafından verilen sağlık güvencesi limitleri dışındaki giderler özel sağlık kuruluşları veya hastanelerden de en ekonomik şekilde alınabilir. Dolayısıyla sağlık hizmetine gereksinim duyulduğunda, tamamlayıcı sağlık sigortası sayesinde daha geniş bir yelpazeden hizmet seçim hakkı elde edilir. Üstelik kişiler kendileri dışında bakmakla yükümlü oldukları aile üyeleri için de tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi satın alabilir.

  Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?
  Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, devlet destekli bir sigorta türüdür. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun karşılamadığı ya da ücret limitlerini aşan tedavi giderlerini karşılamak amacıyla düzenlemeye konmuştur. Tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) ile SGK anlaşması olan özel sağlık kuruluşlarındaki tedavi masraflarınızın sigorta şirketi tarafından karşılanması, size yansıtılmaması amaçlanır. Yani herhangi bir sigorta şirketinden tamamlayıcı sağlık sigortası ürünü aldıysanız SGK ile anlaşması olan hastanelerde tedavi olur, yüksek kalitede sağlık hizmeti alırsınız ve SGK’nın karşılamadığı miktarı sigorta şirketiniz sizin yerinize öder.

  Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Primi Nasıl Belirlenir?
  Tamamlayıcı sağlık sigortası ayakta tedavi ve yatarak tedavi adı altında iki farklı teminat sunar. Sigorta poliçesi, kişinin yaşına, geçmişteki ve mevcut sağlık durumuna, poliçede belirlenen teminatlara ve tercih edilen teminat limitlerine uygun olarak hazırlanır. Kişisel bilgiler ve kişinin beklenti ve tercihleri, sigorta şirketinin poliçe kapsamında sigortalıdan talep edeceği prim tutarını etkiler. Dolayısıyla her poliçe kişiye özeldir ve prim tutarı da kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Örneğin genç bir yaşa sahip olmak ya da herhangi ciddi bir hastalık geçirmemiş olmak prim tutarını azaltıcı bir faktörken, kronik bir hastalığa sahip olmak ya da geçmişte ciddi bir hastalık geçirmiş olmak prim tutarını artırıcı unsurlar arasında yer alır.

  Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Şartları Nelerdir?
  Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak için bazı şartları karşılıyor olmak gerekir. Bu şartlar, T.C. vatandaşı olmak, SGK’lı olmak ve 64 yaşın altında olmak olarak sıralanabilir. Tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamı, sosyal güvenlik sistemi tarafından karşılanmayan ya da limitleri aşan sağlık harcamalardır. SGK tarafından kısmen karşılanan sağlık harcamalarının SGK tarafından ödenmeyen kısmı tamamlayıcı sağlık sigortası genel şartları ya da poliçedeki özel şartlar ile güvence kapsamına alınır. Dolayısıyla, sosyal güvenlik sistemi tarafından finanse edilmeyen sağlık harcamaları, hastadan alınabilecek ilave ücretler, Sağlık Uygulama Tebliği’nde belirlenen fiyatların üzerinde kalan bedeller poliçe kapsamında yer alabilir. Bir harcamanın kapsama dahil olması aynı zamanda sigorta şirketi ile hizmeti sunan sağlık kuruluşu arasındaki anlaşmaya da bağlıdır. Sigorta konusu edilen harcamalar sigorta şirketlerine göre de farklılık gösterebilir.
  Tamamlayıcı sağlık sigortası özel sağlık sigortası olup, sosyal güvenlik sistemi tarafından karşılanmayan tedavi masraflarının sigorta şirketi tarafından güvence altına alınmasını sağlar. Bu güvence, SGK’lı kişinin dilediği özel hastanede ya da anlaşmalı sağlık kurumunda daha kaliteli ve ekonomik bir şekilde sağlık hizmeti almasına yardımcı olur. Kişi dilerse bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerini de tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamına dahil edebilir. Yıllık olarak yapılan poliçe, kişiye özeldir ve prim tutarı teminatlara, limitlere ve kişisel duruma göre farklılık gösterir. DS Sigorta ile hem bütçeniz hem de sağlığınız için en uygun tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatları ile tanışabilirsiniz.

  TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HANGİ HASTANELERİ KAPSAR ?
  Sgk nın anlaşmalı olduğu hastaneleri kapsamaktadır.

  Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Avantajları Neler?
  • Özel sigorta yaptıracak durumunuz yoksa daha uygun fiyata yüksek kalitede sağlık hizmeti alırsınız. • Özellikle ciddi sağlık sorunlarında bozulan moralinize ilaç gibi gelir; çünkü büyük masrafları ödemek zorunda kalmazsınız. • Özel sağlık sigortasında olduğu gibi işverenseniz gelir vergisi indiriminden faydalanabilirsiniz.
  Check-up: Belirli aralıklarla sağlık durumunuzu kontrol ederek sağlığınızı korumak için Check-up teminatımızı seçin. Poliçesinde check-up teminatı bulunan sigortalılarımızın tetkik* giderleri %100 oranında karşılanmaktadır.
  Dahil olan tetkikler : Doktor Değerlendirme ,Akciğer Grafisi Tek Yönlü,EKG,Tam Kan Sayımı (18 Parametre),Tam İdrar Testi, Sedimantasyon,Açlık Kan Şekeri,Total Kolesterol
  Diş Teminatı: Poliçede yer alan diş teminatı ile sigortalılarımızın tetkiklere* ait giderleri yılda bir kez %100 oranında karşılanır.