Mühendislik Sigortası

mühendislik sigortası

Teklif Alın

  Success! Your message has been sent to us.
  Error! There was an error sending your message.

  Mühendislik Sigortası

  Bu poliçe ile poliçede detayları ve bedelleri belirtilen elektronik makine, teçhizat veya bilgi işlem sistemlerinin deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı iş yerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü sebepten,

  – İşletme personelinin veya 3. şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği ve sabotajından,
  – Sigortalı kıymetlerin bulunduğu mahallerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten,
  – Hatalı dizayn ve malzemeden,
  – Kısa devre, yüksek voltaj veya endüksiyon akımının etkilerinden,
  – Kavrulma, kararma, duman ve isten,
  – Deprem hariç, fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii afetlerden,
  – Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarlarından,
  – Yangın, yıldırım, her nevi infilak ve bunlar sebebiyle yangın söndürme, yıkma ve kurutma, ameliyelerinden kaynaklanan hasarlar teminat altındadır.

  Ayrıca

  – Deprem, yanardağ püskürmesi
  – GLHHKNH ve terör
  – Taşınabilir cihazlar teminat altındadır.

  Makine Kırılması

  Üretimde kullanılan normal çalışır halde iken ve aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya değiştirme esnasında veya dururken makinelerde;

  İşletme kazalarından
  * Modelin, imalatın veya işçiliğin hatalı olmasından
  * Yağlama kusurlarından
  * Elektrik enerjisinin doğrudan etkilerinden
  * Tıkanma ve yabancı maddelerin girmesinden
  * Santrifüj kuvvetinden olan parçalanmalardan
  * Buhar kazanlarında ve buhar kaplarında su noksanlığından
  * Su çekiçlemesi, ani olarak ısınma ve soğumadan
  * Kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısıyla olan ezilme, yırtılmalardan
  * Fırtına, kasırga, don veya buz çözülmesinden
  * İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından kaynaklanan hasarlarda tamirat ve yerine koyma masraflarını öder.

  Makine Kırılmasına Bağlı Kar Kaybı (MLOP) Sigortaları

  Bu sigorta ; sigortalıya ait ve makine kırılması poliçesi ile teminat altına alınmış makinaların poliçe teminatı kapsamında fiziki zarara uğraması sonucu bu zarardan kaynaklanacak finansal zararları (brüt kar) ile , hasar sonrası ortaya çıkan fiziki zararları azaltma masraflarını poliçe şartları gereğince teminat altına alır.

  CAR- İnşaat Sigortaları / EAR-Montaj Sigortaları

  İnşaat ya da montaj sırasında sigortalının aşağıdaki risklere karşı teminat altında olması sağlanmaktadır;

  Müteahhit hataları
  Doğal afetler
  Yangın
  GLHHKNH ve terör
  Bakım devresi
  Mevcut bina ve tesisler
  Şantiye ekipmanları, malzemeleri
  Hırsızlık
  Üçüncü şahıs mali mesuliyet
  Çapraz sorumluluk
  Enkaz kaldırma
  Ekspres nakliyat giderleri
  CPM (İnşaatta kullanılan makineler özel, proje müddetinde geçerli makine kırılması)
  Hatalı dizayn (Proje uygulama hataları)
  Şantiye dışı depolama
  Kâr kaybı