Nakliye Sigortası

nakliye

Teklif Alın

  Success! Your message has been sent to us.
  Error! There was an error sending your message.

  Nakliye Sigortası

  Nakliyat Emtia Sigortası

  Nakliyat Sigortası; kara, deniz, hava ve demir yoluyla bir yerden diğer bir yere taşınmakta olan her türlü yükün, taşınmaları sırasında karşılaşabilecekleri tehlikelerden kaynaklanan hasarlara karşı, Genel ve Özel Şartlar ile belirlenmiş sınırlar çerçevesinde teminat sağlamaktadır.

  Nakliyat Emtia Sigortası Düzenleme Yöntemleri:

  Abonman Poliçe:
  Sigortacı, belli bir zaman dilimi içinde taşınacak yükün cinsî, teminat türü ve limiti ile birlikte geçerli şartların belirlendiği sözleşme düzenlemektedir. Bu sözleşme dahilinde sefer bazlı Nakliyat Sigorta Poliçesi düzenlenmektedir.

  Blok Abonman Poliçe:
  Abonman poliçeye benzemekle birlikte, yıllık olarak düzenlenen poliçe türüdür. Sigortacıya bildirilen yıllık taşıma cirosu temel alınarak bir yıl içerisinde yapılacak tüm taşımalar için toplam prim hesaplanır. Bu sayede yapılan taşımalar herhangi bir ihbar yükümlülüğü olmaksızın teminat altındadır.

  Zorunlu Taşıyıcı Mali Mesuliyet Sigortası

  Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası, yurtiçinde taşımacılık hizmeti veren taşıyıcı veya nakliyecilerin, taşıma esnasında sorumluluğu altında bulunan üçüncü şahıs yüklerinde meydana gelebilecek hasar ve kayıplara karşı yasal sorumluluğunu teminat altına almaktadır. Nakliyat Emtia Sigorta’sının yerine geçmez, nakliyecinin kusurlu olduğu durumlarda (hukuki sorumluluğunu ) poliçe klozları çerçevesinde hasarı karşılar.