ZORUNLU DEPREM SİGORTASI

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI

Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar.

Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır. Aşağıda birinci sütunda listelenen bina bölümleri, bir arada veya ayrı ayrı teminat kapsamındadır.

Zorunlu Deprem Sigortası, binanızda ki deprem ve depremden kaynaklanan maddi hasarları karşılar. Aşağıda kapsam dahilinde olan ve kapsam dışı kalan durumlar listelenmiştir.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI

TEMİNAT KAPSAMINDAKİ DURUMLAR

 • TEMELLER
 • ANA DUVARLAR
 • BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİ AYIRAN ORTAK DUVARLAR
 • BAHÇE DUVARLARI
 • İSTİNAT DUVARLARI
 • TAVAN VE TABANLAR
 • MERDİVENLER
 • ASANSÖRLER
 • SAHANLIKLAR
 • KORİDORLAR
 • ÇATILAR
 • BACALAR
 • YAPININ YUKARIDA BENZER NİTELİKTEKİ DİĞER BÖLÜMLERİ

TEMİNAT KAPSAMINDA OLMAYAN DURUMLAR

 • ENKAZ KALDIRMA MASRAFLARI
 • KAR KAYBI
 • İŞ DURMASI
 • KİRA MAHRUMİYETİ
 • ALTERNATİF İKAMETGAH VE İŞYERİ MASRAFLARI
 • MALI SORUMLULUKLAR VE BENZERİ BAŞKACA İLERİ SÜRÜLEBİLECEK DİĞER BÜTÜN DOLAYLI ZARARLAR
 • HER TÜRLÜ TAŞINIR MAL, EŞYA VE BENZERLERİ
 • TÜM BEDENİ ZARARLAR VE VEFAT
 • MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİ
 • DEPREM VE DEPREM SONUCU OLUŞAN YANGIN, İNFİLAK, TSUNAMİ VEYA YER KAYMASININ DIŞINDA KALAN HASARLAR
 • DEPREMDEN BAĞIMSIZ OLARAK, BİNANIN KENDİ KUSURLU YAPISI NEDENİYLE ZAMANLA OLUŞMUŞ ZARARLAR

Bu özelliklerde ki hasarlar için, Zorunlu Deprem Sigortası’na ek olarak yaptıracağınız farklı konut sigortalarını tercih edebilirsiniz.