SORUMLULUK SİGORTALARI

SORUMLULUK SİGORTALARI

Sigorta ettirenin sorumluluğunda olan eylem ve fiillerden veya kazalardan dolayı üçüncü şahısların mallarına ve canlarına gelebilecek zararları tazmin eder.

İŞVEREN SORUMLULUK SİGORTASI

PATENT SİGORTASI

SORUMLULUK SİGORTALARI

HEKİM SORUMLULUK SİGORTASI

3. ŞAHIS SORUMLULUK SİGORTASI

ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI

TEHLİKELİ MADDELER ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI