İŞYERİ SİGORTASI

İŞYERİ SİGORTASI

İşyerinizin bulunduğu binayı, muhteviyatınızı (Demirbaş, makine-tesisat, emtea vb.) ve camlarınızı, paket olarak bir araya getirilmiş otomatik teminatlar çerçevesinde güvence altına alırsınız. Ayrıca poliçe dahilinde çalışanlarınız için Ferdi Kaza Teminatı da sağlayabilirsiniz.

HIRSIZLIK : Hırsızlık sonucu çalınan emtea ve sabit kıymetler, hırsızın işyerine girerken verebileceği zararlar.

YER KAYMASI : Yer kayması ve toprak çökmesi nedeniyle işyerinde meydana gelebilecek her türlü hasar.

DEPREM : Deprem nedeniyle işyerinde meydana gelebilecek her türlü hasar.

İŞYERİ SİGORTASI

GREV, LOKAVT, TERÖR : Grev, lokavt, halk hareketleri, terörist eylemler ve kötü niyetli hareketler sonucunda ve bu hareketleri önlemek amacıyla yetkililerce yapılan müdahaleler nedeniyle işyerinde meydana gelebilecek hasarlar.

YILDIRIM : Yangın çıksın ya da çıkmasın, yıldırım düşmesi sonucunda oluşabilecek hasarlar.

YANGIN : İşyerinde ya da yakınında çıkabilecek bir yangının yayılması sonucunda alevlerin ve dumanın binaya ya da eşyalara verebileceği zararlar.

İNFİLAK : Doğalgaz, tüpgaz, havagazı ve kalorifer kazanı tesisatının infilakı sonucu oluşabilecek hasarlar.

FIRTINA : Fırtına ya da fırtına sırasında rüzgarın sürüklediği veya attığı cisimlerin çarpması sonucu oluşabilecek hasarlar.

DAHİLİ SU VE SEL SUYU BASKINI : tesisatının patlaması, sular kesildiğinde sigortalının ya da komşularının musluklarını açık bırakması sonucu doğabilecek hasarlar. Sel ya da su baskınında işyerinin uğrayabileceği zararlar.

KAR AĞIRLIĞI : Çatıda biriken kar ağırlığı nedeniyle oluşabilecek zararlar.

CAM KIRILMASI : İşyerinde bulunan kapı ve pencere camlarının kırılması sonucu meydana gelebilecek hasarlar.

ENKAZ KALDIRMA : Teminatlardan doğabilecek hasarların limitler içinde oluşturduğu enkazın kaldırma masrafları.

ARAÇ ÇARPMASI : Her türlü kara, hava ve deniz aracının işyerine çarpması halinde meydana gelebilecek hasarlar.

DUMAN : Isıtma ve pişirme cihazlarının arızasından kaynaklanan dumanın, doğrudan verebileceği zararlar.

KOMŞULARA KARŞI SORUMLULUK : Yangın, dahili su hasarları nedeniyle komşulara karşı sorumluluk.

3.ŞAHISLARA KARŞI SORUMLULUK : Sigortalının, işyerinde 3. Şahıslara verebileceği maddi ve bedeni zararlardan doğan hukuki sorumlulukları.

MAL SAHİBİNE KARŞI SORUMLULUK : Bina sigortalıya ait değilse, o işyerinde kiracı olarak bulunuluyorsa, yangın, dahili su, ve duman hasarlarının gerçekleşmesi sonucunda mal sahibine karşı sorumluluk.

KİRA KAYBI : Yangın hasarı nedeniyle, işyerinin kullanılamayacak duruma gelmesi halinde, sigortalı kiracı ise ve kira bedelini peşin ödemiş ise, işlememiş sürenin kira karşılığı; sigortalı mal sahibi ise, işyerinin boş kalması sonucunda alınamayan kira gelirinden doğabilecek kayıplar.